top of page

Lucie Bukovská

PSYCHOLOGIE, PRÁCE S TRAUMATEM, CELOSTNÍ ROZVOJ

CO NABÍZÍM

Velkou otevřenost a pochopení pro unikátnost, s jakou každý vnímá a přistupuje

k okolnímu světu i sám k sobě.

Co nabízím
luci_015.jpg

Krizová intervence

pro všechny, kdo zažívají nebo zažili krizi, emočně náročnou situaci, kterou těžko zvládají a potřebují najít dobré způsoby, jak vše zvládnout a projít

Image by Severin Demchuk

Psychologické poradenství a psychoterapie 

(pro dospělé, děti a jejich rodiče)

pro ty, kteří řeší nějaký konkrétní problém, potíž a chtějí se lépe vyznat ve svých naučených vzorcích chování a hledat způsoby, jak je proměnit a kvalitněji zažívat svůj život

Práce

s traumatem 

pro ty, kteří prošli traumatickou zkušeností nebo je náročná situace, zákrok čeká (operace, rozvod, umírání blízkého člověka) zde mohou získat nástroje, jak obnovit přirozenou rovnováhu organismu a zvýšit jeho psychickou odolnost (zejména pomocí metody Somatic experiencing)

Podpora celostního rozvoje

pro ty, kteří se chtějí věnovat seberozvoji, více a hlouběji následovat svůj vnitřní rytmus, jeho cykly a pulsaci (pomocí práce s tělem, meditací, relaxačních technik či bioenergetických cvičení)

luci_057.jpg
About
růžový květ

O MNĚ

Vždy jsem se zajímala o druhé lidi, o psychické i fyzické aspekty života. Po studiu psychologie se neustále (a ráda) vzdělávám a rozvíjím. Při práci využívám znalosti z psychoanalytického, systemického či biodynamického přístupu a v současné době kladu důraz na celostní přístup (jsem frekventantkou výcviku Somatic experiencing, využívám prvky kraniosakrálního ošetření apod). Využívám bohaté zkušenosti z práce s krizí a traumatem.

Na práci s lidmi mě baví objevovat a pomáhat naplňovat jejich potenciál. Ráda je podporuji v hledání vlastní cesty, rozvíjení vztahů ke světu, k lidem i k sobě. Jako základní princip vnímám rozvoj schopnosti být v dobrém kontaktu sám se sebou, znát vlastní limity a možnosti.

Dlouhodobá práce s dětmi i vlastní rodičovská zkušenost mi opakovaně potvrzují, že děti mají obrovský potenciál pro obnovení svého zdárného růstu.

Věřím v cykličnost, pulsaci života v každém z nás a okolo nás. A když probíhá, tak, jak má, máme velkou šanci zvládat nároky života a plně si užívat jeho dary.

Život a jeho krása jsou stále přítomny… a rozšiřování kapacity si to vše uvědomovat a prožívat je smysl, proč jsme tady….

JEDINEČNOST

Věřím v sílu dobrého lidského kontaktu, který umožní bezpečně a beze spěchu prozkoumávat svoje zákoutí, silné i stinné stránky a začleňovat je vědoměji do svého žití.

Pomáhám nacházet rovnováhu mezi myslí a srdcem

Ráda využívám všech svých zkušeností a znalostí v zájmu příchozího

Stavím na trpělivosti, opravdovosti, pozorném zájmu

Využívám schopnost v dobrou chvíli srozumitelně podat informace důležité pro pochopení celé situace i dalšího možného postupu

Věřím v lidský potenciál, pracuji s unikátností každého z nás, jeho momentální situací, potřebami

Baví mě podněcovat, zpevňovat jádro každého tak, aby ho mohl dobře využívat a žít kvalitní život

Jedinečnost
luci_060.jpg

Reference

S terapeutkou Lucií Bukovskou se potkávám přes rok a cením si jejího profesionálního a zároveň milého přístupu,  který mi pomáhá posunout se v mém životě dále. Skrze konverzaci s ní mohu být upřímná i sama k sobě a poznat tak své pravé já. Mohu se spolehnout, že v případných těžších tématech se mi na sezení dostane podpory, takže nic nezůstane tak černé, jak to na první pohled vypadá. Doporučuji!

TM, personalistka

Reference
Kontakt
luci_022.jpg

CENÍK

1000,- KČ / 60 MIN

1400,- KČ / 90 MIN

V INDIVIDUÁLNÍCH PŘÍPADECH CENA DOHODOU.

KONTAKTUJTE MĚ

ADRESA: MAITREA, TÝNSKÁ ULIČKA 1064/6, 110 00 PRAHA - JOSEFOV

TEL: +420 777 501 583  |  EMAIL: BUKOVSKALUCIE@SEZNAM.CZ

Ceník
bottom of page